PRIJAVNICA

VAŽNA NAPOMENA: Prijava putem ove prijavnice nije obvezujuća ni za Klijenta ni za tvrtku Intelika d.o.o. Ona je samo osnova za izradu informativne ponude za Klijenta. Mjesto na predbilježenoj edukaciji se osigurava ISKLJUČIVO plaćanjem po dobivenoj ponudi.

*
*
*
 
*
*
 

PODACI ZA PONUDU:

 
*

Adresa tvrtke:

*
*
*
*

DODATNI NEOBAVEZNI PODACI

Npr. navedite programe koje trenutačno koristite u radu, zanimaju li Vas neke edukacije koje nisu na popisu, na kojim vrstama projekata najviše radite i ostalo.

Ovi podaci se prikupljaju isključivo za potrebe organizacije edukacije (što uključuje izdavanje ponuda i računa, evidenciju prisustva na edukaciji i izdavanje certifikata), te se brišu nakon isteka 5 godina od završetka edukacije.

 

Vremenska zona: Europe/Zagreb